De boerderij

Ons melkveehouderijbedrijf is gevestigd op landgoed Leuvenum. Dit is een particulier landgoed, beheert door stichting Sandberg van Leuvenum en ligt in de gemeente Ermelo op de Veluwe. We pachten 48 ha grond op het landgoed, waarvan 42 ha grasland en 6 ha mais en we hebben nog 6 ha grasland in eigendom in Speuld. We hebben gemiddeld zo'n 70 melkkoeien en 18 pinken en 18 kalfjes.

In de jaren vijftig is opa Kuyt op deze plek boer geworden. Begin jaren zeventig kregen onze (schoon)ouders de kans het bedrijf over te nemen en vanaf 2012 hebben wij het bedrijf weer van hen overgenomen. Elke generatie is anders en heeft zo zijn eigen uitdagingen. Waar opa nog een gemengd bedrijf had en het werk met paard en wagen deed, hebben onze (schoon)ouders het bedrijf langzaam omgevormd in een melkveebedrijf en deed ook de mechanisatie zijn intrede. Zo zijn wij in 2012 van start gegaan om het bedrijf aan te passen aan de toekomst. Waarbij we eerst dachten om nog verder te groeien, de vergunning voor 92 melkkoeien ligt er, zijn we nu aan het zoeken hoe we juist met onze huidige veestapel en wellicht andere inkomstenbronnen het bedrijf levensvatbaar kunnen houden.

Iedere plek heeft ook zijn eigen uitdagingen, we wonen op de Veluwe en veel van onze grond ligt in Natura2000 gebied. Dat houdt beperkingen in voor wat je met de grond kunt doen. Een stuk ploegen om grondverbetering toe te passen of om gewassen te laten rouleren, zit er niet in. Daarnaast 'delen' we grond en met name de opbrengsten van de grond met allerlei soorten wild. Edelherten die in grote getalen voorkomen, zorgen voor een behoorlijke afname van gras. Wilde zwijnen, die hier eigenlijk niet mogen komen omdat er een raster staat wat hen tegen zou moeten houden, zorgen voor schade aan de grasmat op momenten dat ze toch het gebied in komen. Ook dassen zijn hier veelvuldig aanwezig en maken schade aan gewassen, met name in de mais zorgt dat voor grote schade.

Ook de verkaveling op het landgoed is anders dan elders. Onze percelen zijn relatief klein. de kleinste is 0,2 hectare, de grootste 4,5 hectare, en er staan bomen en singels om de percelen heen. Dit zorgt voor schaudw in de zomer voor de dieren in het weiland, maar levert ook opbrengstverliezen op door schaduw en door het ontrekken van vocht waardoor gras onder bomen minder groeit. Is dat erg? Nee, maar het 'boert' wel anders en daarmee is elk bedrijf uniek in de omstandigheden waarin het verkeerd en ook lastig te vergelijken met elkaar.