Overige dieren op en rond de boerderij

Wij hebben op onze boerderij vooral koeien, maar daarnaast zijn er nog veel meer andere dieren te vinden. Zo zijn er katten (voor het verjagen van muizen) en natuurlijk onze waakhond. We hebben veel zwaluwnesten in de schuren waar elk jaar weer de zwaluwen naar terug komen om te nestelen. En sinds deze winter hebben we ook uilenkasten opgehangen. Er hangt een kast voor de bosuil en een kast voor de kerkuil. We hadden in de kerkuilenkast meteen al een spannetje uilen! Heel leuk, ze hadden ook eieren gelegd maar deze waren helaas niet bevrucht dus dit jaar nog geen jonge uilen, wie weet komen ze volgend jaar terug om opnieuw te nestelen.

Er is op de boerderij altijd wel iets te eten, daar komen naast zwaluwen (die vooral vliegjes en mugjes eten) ook veel andere vogels op af, bijvoorbeeld mussen, vinken, kwikstaarten, merels en spreeuwen. Ook zien we regelmatig het roodborstje, winterkoninkje en in de tuin natuurlijk de koolmees en pimpelmees. 's Ochtends vroeg is het een heel fluitorkest!

In het bos rondom de boerderij leven edelherten, dassen en vossen. Soms zien we ook konijnen en een haas. Ook roofvolgels zoals de buizerd en de havik zien en horen we.