Werken op de boerderij

Ons werk bestaat uit heel veel verschillende dingen, maar er zijn ook veel werkzaamheden die iedere dag moeten gebeuren, zoals het voeren van de dieren en het melken van de koeien. Dit is iedere dag, zeven dagen per week en twee keer per dag. In de zomer kost dat meer tijd dan in de winter omdat de koeien in de zomer in de wei lopen en we de koeien naar het land moeten brengen en weer ophalen. We laten de kalfjes en pinken ook zoveel mogelijk buiten lopen dus daar gaan we dagelijks ook 2 keer naartoe om brok te brengen en te kijken of alles in orde is.
In de winter staan alle dieren op stal en worden ze op stal gevoerd. Dat voeren kost dan wel weer extra tijd (in het weiland halen ze zelf het gras op). We zetten 1 keer per week voldoende voer bij de het voerhek en voeren daar iedere dag een deel van op.

Melken

Iedere morgen en iedere middag/avond worden de koeien gemolken. We beginnen rond zes uur in de morgen en zij dan rond half acht klaar met melken. 's Middags beginnen we rond half zes en zijn we rond zeven uur klaar met melken.
Het is een heel vast rimte dat elke dag terug komt, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar....

Voeren

Ook het voeren komt, net als het melken iedere dag terug. De kleine kalfjes krijgen 2 keer per dag melk, de oudere kalfjes en pinken krijgen brok en kuilgras. Ook als ze buiten in de wei lopen, fietsen we iedere dag naar ze toe om ze te voeren en te controleren of alles in orde is. In de winter, als alles binnen is, is het overzicht en de controle makkelijker maar nog steeds een dagelijkse klus!

En verder

Elke dag is met voeren en melken al aardig gevuld, bij elkaar zijn we daar gemiddeld wel 4,5 uur mee bezig. Maar daarnaast vinden er ook nog heel veel andere werkzaamheden plaats, in de zomer het winnen van voldoende voer voor de winter, het onderhoud van gebouwen en machines, het onderhoud van de weilanden (draden) en van het erf en niet onbelangrijk, de administratie vraagt best veel tijd.